top of page

Montenegro

In September 2023 a group of youth swimmers and their coaches
will travel to Washington, DC and Virginia for an exciting 14-day program. This program will provide participants with hands-on learning, interactive group and peer-to-peer activities, site visits, and community service experience to develop leadership abilities. Through this  program, participants will better understand how they can become active members of society and be more involved in their communities through sports.


U septembru 2023. godine, grupa mladih plivača i njihovi treneri će doputovati u Vašington, DC i Virdžiniju kako bi pohađali uzbudljiv četrnaestodnevni program. Ovaj program će pružiti učesnicima mogućnost da steknu praktično iskustvo, da rade u interaktivnim grupama i sa svojim vršnjacima, posjete kulturne lokalitete, i da iskuse usluge zajednice, a sve u cilju razvoja liderskih sposobnosti. Kroz ovaj program, učesnici će moći bolje da razumiju kako da postanu aktivni članovi društva i kako da se više uključe u svoje zajednice putem sportskih aktivnosti.

YLS Program covers all program-related expenses, including international flights, lodging, meals, medical insurance and visa fees!!!

YLS program pokriva sve troškove povezane sa programom, i to: troškove međunarodnih letova, smještaja i hrane, zdravstvenog osiguranja i vize!

 

Please click on the application link to learn more about participation requirements for youth and adult applicants.

 

Da saznate više o uslovima učešća za mlade i odrasle kandidate, kliknite na link za podnošenje prijave.

DEADLINE TO APPLY: May 10, 2023

Rok za podnošenje prijave je 23:59, 10. svibnja 2023. godine

 
 

 

 

bottom of page